Rådgivning opphavsrett

Trenger du musikkvitenskapelig rådgivning innen copyright og overtredelse av opphavsrett? Paal Fagerheim tilbyr rådgivning og veiledning på:

- Brudd på opphavsrett i musikk
- Brudd på opphavsrett i tekst
- Brudd på opphavsrett i lydinnspillinger

Verk
Dette omfatter musikalsk analyse, inkludert melodisk, harmonisk og rytmisk transkripsjon, analyse av audio, sampling og lydinnspillinger. Veiledning tilbys også innen musikalsk stil, sound og musikalsk likhet, som ofte er vesentlige aspekter ved saker om plagiat. Rådgivning angående musikkverk og tekst omfatter også detaljerte analyser og identifikasjon av likhet mellom to ulike innspillinger av verk. Vi utfører analyser som avklarer nyinnspillinger som arrangement eller cover, samt analyser av originalitetsnivå og krav til dette innen musikk og tekst.

 

Lydinnspillinger
Dette omfatter faglige analyser av innspillinger og bruk av samples, hvorvidt en innspilling inneholder samples fra andre innspillinger, samt identifikasjon av samples som kan bryte med opphavsrett. Du får presis informasjon om hvorvidt samples trenger klarering fra rettighetshavere og rapport med detaljerte analyser og presis dokumentasjon.
Dette omfatter også analyser av musikk brukt i reklame, film, media og andre visuelle produksjoner

Paal Fagerheim er professor i musikkvitenskap med doktorgrad (Ph.d) i populærmusikkforskning fra NTNU. Han er spesialist i musikalsk analyse, transkripsjon, musikalsk notasjon og detaljert identifisering av musikalske parametere, i tillegg til komposisjon og låtskriving knyttet til musikkrettigheter.