Rådgivning opphavsrett

Trenger du musikkvitenskapelig rådgivning innen copyright og overtredelse av opphavsrett? Paal Fagerheim tilbyr kompetanse, rådgivning og veiledning på:

- Opphavsrett og musikk
- Opphavsrett og tekst
- Opphavsrett lydinnspillinger

Verk
Dette omfatter musikalsk analyse, inkludert melodisk, harmonisk og rytmisk transkripsjon, analyse av audio, sampling og lydinnspillinger. Veiledning tilbys også innen musikalsk stil, sound og musikalsk likhet, som er vesentlige aspekter ved saker om brudd på opphavsrett (plagiat). Rådgivning angående musikkverk og tekst omfatter også detaljerte analyser og identifikasjon av likhet mellom to ulike innspillinger av verk. Analyser avklarer nyinnspillinger som arrangement eller cover, samt analyser av originalitetsnivå og krav til dette innen musikk og tekst.

 

Lydinnspillinger
Dette omfatter analyser av innspillinger og bruk av samples, hvorvidt en innspilling inneholder samples fra andre innspillinger, samt identifikasjon av samples som kan bryte med opphavsrett. Få presis informasjon om hvorvidt samples trenger klarering fra rettighetshavere, samt rapport med detaljerte analyser og presis dokumentasjon.
Dette omfatter også analyser av musikk brukt i reklame, film, media og andre visuelle produksjoner.

Paal Fagerheim er professor i musikkvitenskap med doktorgrad (Ph.d) i populærmusikkforskning fra NTNU. Han er spesialist i musikalsk analyse, transkripsjon, musikalsk notasjon og detaljert identifisering av bærende musikalske parametere i komposisjoner. Dette omfatter også musikksosiologiske analyser av komposisjon, låtskriving og musikkproduksjon i populærmusikkfeltet, som har sentral betydning for fordeling av ulike rettigheter i verk og/eller master.